Ślub konkordatowy (wyznaniowy) – co to jest? Kompletny poradnik dla narzeczonych

Wiele par młodych decyduje się na ślub konkordatowy, który wymaga dopełnienia kilku formalności. Jest zawierany w kościele, gdzie podczas mszy składana jest przysięga, która wiąże się także z zawarciem małżeństwa w świetle prawa. Jakie dokładnie dokumenty są niezbędne w przypadku tego rodzaju ceremonii oraz jakich formalności należy spełnić w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego? Dowiedz się już dziś!

Ślub konkordatowy – co to?

Tak naprawdę każda para młoda decydując się na ślub, bierze pod uwagę kilka najważniejszych czynników. W przypadku chrześcijan jednym z najlepszych wyborów jest ślub konkordatowy. Jeśli jednak para ma już za sobą zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego to pozostaje ślub kościelny, który będzie pięknym dopełnieniem tej wyjątkowej chwili i zaakcentowaniem Waszej miłości.

Ślub konkordatowy łączy w sobie ślub cywilny z kościelnym. Takie rozwiązanie jest bardzo komfortowe dla wielu par, gdyż nie ma konieczności organizowania dwóch oddzielnych uroczystości – jednej w kościele, a drugiej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Z tego względu ślub konkordatowy jest jednym z najczęściej wybieranych przez pary młode, szczególnie te, którym zależy na zawarciu związku małżeńskiego w świetle prawa, jednak bez pominięcia kwestii duchownych.

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Bardzo istotne są wymagania, które należy spełnić, aby mieć możliwość wzięcia ślubu konkordatowego. Mogą go zawrzeć:

 • osoby pełnoletnie (wyjątkiem są kobiety, które ukończyły 16 lat i mają zgodę sądu na zawarcie związku małżeńskiego),
 • osoby niespokrewnione ze sobą w linii prostej,
 • pary, które nie są ze sobą spowinowacone,
 • osoby, które nie są w innym związku małżeńskim.
ślub wyznaniowy (inaczej)

Ślub konkordatowy – dokumenty składane w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ślub konkordatowy (inaczej ślub wyznaniowy lub ślub kościelny) wymaga także złożenia odpowiednich dokumentów, które należy mieć ze sobą podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Niezbędny będzie:

 • dowód osobisty bądź paszport do okazania,
 • w określonych przypadkach zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (koszt 84 złote),
 • w przypadku rozwodu, sporządzony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • w przypadku wdowieństwa, akt zgonu małżonka,
 • w przypadku braku polskich aktów stanu cywilnego, a bycia obywatelem Polski, należy przygotować zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia oraz odpis aktu małżeństwa wraz z jego unieważnieniem, jeśli było wcześniej zawarte.

ślub konkordatowy dokumenty

Zaświadczenie ślub konkordatowy – sporządzenie aktu małżeństwa

Zaświadczenie stwierdza, że nie ma przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego i jest niezbędne podczas wizyty w parafii panny młodej lub w miejscu, gdzie będzie organizowany ślub kościelny. Dokument jest wydawany przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jest ważny tylko przez 6 miesięcy, o czym warto pamiętać. Opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 84 złote. W większości przypadków zaświadczenie jest wydawane podczas jednej wizyty, a w przypadku odmowy zostanie ona sporządzona na piśmie wraz z jej uzasadnieniem. Można się odwołać od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Ślub konkordatowy i formalności w kościele – niezbędne dokumenty na spotkanie z księdzem

Oczywiście w przypadku chęci zawarcia małżeństwa również w kościele, a nie tylko ślubu cywilnego, koniecznie będzie udanie się na spotkanie z księdzem i dostarczenie niezbędnych dokumentów do parafii na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu konkordatowego. Potrzebne będą świadectwa chrztu i bierzmowania, których odpisy można uzyskać w swojej parafii, pamiętając, że mają ważność 6 miesięcy.

Poza wyżej wymienionymi dokumentami niezbędne będą również:

 • dokumenty tożsamości,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i świadczące o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • zgody proboszczów na ślub, jeśli odbywa się w innej parafii,
 • ostatnie świadectwo szkolne z ocenami z religii lub dyplom potwierdzający ukończenie katechizacji w szkole,
 • dane świadków.

urząd stanu cywilnego ślub konkordatowy

Etapy ślubu konkordatowego

Jeśli już wiecie, jakie dokumenty będą niezbędne w przypadku ślubu konkordatowego, warto podsumować wszystkie etapy, aby nie zapomnieć o żadnym z nich.

Pierwsza wizyta w parafii kościelnej

Pierwszy raz do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na pół roku przed planowanym ślubem konkordatowym, a nawet rok wcześniej, aby mieć czas na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty i świadectwo chrztu i bierzmowania nie starsze niż 6 miesięcy.

Pierwsza wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Pierwszy raz do Urzędu Stanu Cywilnego warto udać się na minimum 3 miesiące przed planowanym ślubem konkordatowym, dostarczając dowody osobiste, skrócone odpisy aktów urodzenia i dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Celem wizyty jest otrzymanie stosowanego zaświadczenia niezbędnego w kościele.

Druga wizyta w parafii kościelnej

Z otrzymanym zaświadczeniem z USC należy kolejny raz udać się do parafii wraz z dokumentem, który jednocześnie stanowi potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez poradnie rodzinne, a także potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi i indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii, jeśli jest wymagane przez księdza.

Trzecia wizyta w kancelarii parafii, już w dniu ślubu

Trzecia wizyta w kancelarii parafialnej jest ostatnią i odbywa się już w dniu ślubu, tuż przed rozpoczęciem uroczystości. Niezbędnym dokumentem w tym czasie będzie zaświadczenie o odbytych spowiedziach przyszłych małżonków i okazanie dowodów osobistych.

Finalizacja ślubu konkordatowego

Po dopełnieniu wszystkich wyżej wymienionych formalności i odbyciu wizyt zarówno w parafii, jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas uroczystej mszy ogłoszone małżeństwo uważa się za zawarte już w momencie złożenia oświadczenia woli wobec duchownego. Dokładnie w tej chwili stajecie się mężem i żoną w świetle prawa polskiego i wyznaniowego. Ostatnią formalnością jest sporządzenie stosownego oświadczenia przez księdza, które wymaga podpisu obu małżonków, świadków i samego duchownego.

Lista must-have dla nowożeńców – o czym jeszcze pamiętać?

Oczywiście na liście must-have dotyczącej ślubnego planowania warto, poza opisanymi wyżej formalnościami, zapisać także pozostałe, równie ważne dla nowożeńców elementy uroczystości. Mowa między innymi o wyborze orkiestry lub DJ-a, fotografa, sali weselnej wraz z motywem przewodnim i organizacją jej aranżacji, cateringu, liście gości, a także obrączek oraz kreacji ślubnej dla pana młodego i panny młodej. Niekiedy dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług znanych jako „wedding planner”. Osoby za nie odpowiedzialne dopną wszystkie poboczne kwestie na ostatni guzik i zadbają o najdrobniejsze szczegóły, co z pewnością ograniczy stres nowożeńców i pozwoli skupić się na najważniejszych formalnościach, którymi muszą zająć się osobiście.

ślub konkordatowy co to

FAQ:

1. Co to jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy to połączenie ślubu kościelnego i cywilnego, mające wymagane skutki prawne. W praktyce wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności zarówno w kościele, jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego.

2. Zaświadczenie ślub konkordatowy – ile kosztuje jego uzyskanie?

Samo zaświadczenie jest wolne od opłat. Należy wnieść opłatę skarbową, która wynosi 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Dokument jest wydawany przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, zwykle podczas jednej wizyty. Warto pamiętać, że zaświadczenie jest ważne tylko przez 6 miesięcy, a w przypadku odmówienia jego wydania przez urzędnika zostanie wręczona pisemna odmowa.

3. Jakie dokumenty są niezbędne w przypadku ślubu konkordatowego?

Niezbędne będzie zaświadczenie o okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa otrzymane z USC, zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej i ukończeniu nauk przedmałżeńskich, świadectwo chrztu i bierzmowania, zaświadczenie o zapowiedziach i odbytej spowiedzi tuż przed ślubem oraz oczywiście dokumenty tożsamości.